(03131) 37-337,          г.Мукачево, ул.Кооперативная, 46  
ТехноКапраты
 
Корзина
У нас для комфорту є все!
каталог товаров


наши партнёры 
Виграй подорож до ЄвропиОфіційні Умови Акції Т.Ц. «ТехноКарпат»

«Виграй подорож до Європи»

1.      Організатор Акції

1.1  Ініціатором  та організатором акції «Виграй подорож до Європи» (далі акція) є ТОВ«ТехноКарпати»

1.2  Адреса – м. Мукачево, вул. Кооперативна, 46; тел. (03131)37337

2.      Тривалість проведення акції .

2.1 Акція діє з 21.04.2013р. по 02.06.2013 р. включно (далі період)

       3.    Учасники акції

              3.1 Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 3.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

            3.2 Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

            • працівники Організатора/Виконавця Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна продукція)

            4.1  Акційною продукцією зазначеної Акції є продукція, що імпортована Організатором Акції в рамках його господарської діяльності.

5. Умови участі в Акції.

 5.1 Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 3 даних Правил, і виграти сертифікат  «Подорож до Європи» (надалі за текстом Подарунок*) необхідно:

·         Протягом строку, зазначеного в п 2.1. цих Правил придбати будь-який  товар на суму 3000 грн.(три тисячі гривень)

·         Для отримання можливості брати участь в акції сума 3000 грн.  може бути загальна по всім відділам в «ТехноКарпатах». Покупки зроблені  в Т.Ц. сумуються.  Накладні по відділам додаються. 

·         Заповнити Акційний лист (відривний купон) вказавши ПІБ, номер накладної та контакти, вкинути  у скриньку для розіграшу  Подарунку.

5.2. Участь в Акції можлива тільки за умови чіткого виконання усіх вимог даних Правил.

6. Умови отримання Подарунка

            6.1. Під «подарунком» вважається сертифікат на суму  п’ять тисяч гривень, які переможець акції повинен використати  на придбання, вибраної ним, подорожі  в туристичному агентстві  «Тая»,  що знаходиться за адресою м. Мукачево,  пл. Федорова 4/10.

6.2. Розіграш  подарунку  відбудеться  02.06.2013р. о 15.00  год. Радіо  трансляція розіграшу  відбуватиметься з 14.00 по 15.00 на Закарпаття FM.  Переможцем буде вважатися особа, акційний лист  якої буде відібрано шляхом жеребкування.  Головний приз акції – сертифікат на Подорож до Європи.   Представник організатора  Акції зв’язується з Учасником за телефоном, вказаним в акційному листі ,  та узгоджує умови щодо отримання подарунку.

6.3. В разі повернення Акційної продукції на підставі статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» Учасник втрачає право на отримання Подарунка.

6.4 В разі обміну товару на інший товар сума якого є меншою  за 3000 (три тисячі гривень) учасник втрачає право приймати участь в Акції. Акційний лист такого учасника анулюється.

6.5.  Податок з доходів фізичних осіб, що виникає у зв’язку з отриманням Подарунка, сплачується Організатором у разі надання копії ідентифікаційного коду Учасником Акції Організатору, з коштів включених у суму виплати подарунку.

7. Обмеження

7.1.Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не допускається.

7.2.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

7.3.Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

7.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

8. Надання інформації.

8.1.Для отримання Подарунка в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує  вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

8.2.Особисті дані зберігаються та оброблюються з метою реалізації статутної  господарської діяльності Організатора Акції. Збір інформації згідно з п. 7.1. також дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунок  Переможцеві  Акції, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості,  послуги і продукти найвищої якості.

8.3.Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор Акції має право на передачу персональних даних Учасників Акції своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

8.4.Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті  www.tehnokarpaty.com.ua; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції у місцях продажу, зазначених у пункті 1.2.

9.2. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном (03131)37337 протягом усього строку проведення Акції.

9.3. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені  Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов. 
Украина, Закарпатская обл.,
г. Мукачево, ул. Кооперативная, 46,
e-mail: office@tehnokarpaty.com.ua,
тел.: (03131) 37-337, ТЦ "ТехноКарпаты"
График работы:
Пн-Пт: 8:30 - 18:00
Сб:       8:30 - 17:00
Нд:       9:00 - 15:00

Главная
Компания
Новости и акции
Услуги и сервис
Кредиты

Советы и обзоры
Партнёрам
Дисконт
Контакты
Старая версия сайта   
© 2010-2012 Интернет-магазин tehnokarpaty.com.ua. Все права защищены